లెల్లె సురేష్ కు అభిన‍ంద‍న‍లు

రెండో సారి నేనీ డాక్యుమెంటరీ చూడ్డం.

అద్భుతం.

లెల్లె సురేష్ కు కౌగిలింతలు.

సురేష్ నువ్వు ఇలాంటివి ఇంకా చాల చాల తీయాలి. ఈ మహా గతాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలి.

సొంత డబ్బాల కోసం జనం డబ్బు పారబోసే యూనివర్సిటీలు, ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి పనులకు ఊతమిచ్చి కాస్త జనానికి వుపయోగ పడడం కూడా చేయొచ్చు కదా?!

కొందరు మిత్రులు చెబుతున్న మాట నిజమే, మాదిగలు అదే వృత్తులకు కట్టుబడకూడదు. అలా కట్టుబడాలని సురేష్ చెప్పడం లేదు. తను చేసిన పని అది కాదు. ఆ వృత్తికి కట్టుబడరాదు గాని, ఆ వృత్తి కూడా గొప్పదే, మాదిగ కులస్థులకు గొప్ప సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి వున్నాయని గుర్తించి ఆత్మగౌరవం పెంచుకోవలసిందే. ఈ మాట సురేష్ గొప్పగా చెప్పాడు. ఇది చెప్పడం అవసరం.

ఏం, బ్రాహ్మణులు, రెడ్లు, కమ్మలు, వెలమలు…ఇవాళ తమ వృత్తులకు కట్టు బడుతున్నారా? అయినా ఆ వృత్తులు గొప్పవని వారి భావించడం లేదా? చెప్పుకోడం లేదా? కథలూ కాకరకాయలు రాసుకోడం లేదా?

నిజానికి కాపు (రైతు) పని మిగతా పనుల కన్న ఏమీ గొప్ప కాదు. అది చాల గొప్ప అని, అన్నదాతలమని వారు అనుకోడం లేదా? మనుషులు కేవలం అన్నంతోనే బతకరు. బట్టలు వేసుకుంటారు. చెప్పులు వేసుకుంటారు. గొర్రె మాంసం తింటారు. ఇవన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వాటిని ఏ ‘కాపు’ పండించాడు. ఇక బ్రాహ్మల వృత్తి ఏమిటో వారే చెప్పాలి, తమ కాళ్లకు మొక్కించుకోడం కూడా ఒక వృత్తి అని తిరిగి తిరిగి ప్రగల్భించకపోతే.

ఈ డాక్యుమెంటరీలో సురేష్ రికార్డు చేసిన డప్పు, దాని ప్రాశస్త్యం చూడండి, వినండి. ఆ ప్రాశస్త్యం నిజం కాదా? ఆ పెద్దాయన డప్పు మీద ఎన్నెన్ని గమకాలు పలికించొచ్చో చెప్పి, వాయించి చూపారు. వినండి చూడండి. మనసు ఉర్రూతలూగ లేదా? ఈ విద్యను ప్రిజర్వ చేసుకోవాలి కదా?!

బ్రాహ్మణవాద అహంకారాన్ని సంతృప్తి పరిచే బారతాలేనా, మిగిలిన జనాలకు ‘అహం’ వుండొద్దా? ఇంకొకరిని అవమానించకుండా వారు తమను తాము, తమ తాత తండ్రులను తాము గుర్తు చేసుకుని ఆనందించ వద్దా?

ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకా రావాలి. పనికి మాలిన వాటికి జనం డబ్బు తగలేసే యూనివర్సిటీలు, ప్రభుత్వాలు సురేష్ తరహా ప్రయత్నాలకు ఫెలోషిప్ లూ అవీ ఇచ్చి ఈ సంప్రదాయాల్ని, సంస్కృతిని ప్రిజర్వ్ చేయడమే గాక, వాటిలో ఇప్పటికీ పనికొచ్చే వాటిని… ఉదాహరణకు డాప్పు వాద్యాన్ని…. మరింత ముందుకు తీసుకు పోవాలి.

అంతే గాని, మాదిగలుగా పుట్టిన వారు చెప్పులు కుడుతూనే బ్రతకాలని కాదు. నాకు తెలిసినంత వరకు సురేష్ ఒక సివిల్ ఇంజనీరు. ఇటీవల కలవలేదు. ఏదో మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వుంటాడని ఆశిస్తాను. తను చేసిన ఈ ప్రయత్నం…. టెక్నికల్ వాల్యూస్, కళ, మానవ ప్రేమ.. ఏ కోణంలో చూసినా అద్భుతం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s