ప్రమాదకర అబద్ధం (3)

 

నిజమైన క్యూరియాసిటీతోనే అడుగుతున్నా.

గుచ్చి ఎవరినో నొప్పిద్దామని కాదు.

శిలువ మీద గుచ్చి ఎత్తబడిన మనిషి నొప్పి ఇది. ఈ నొప్పిని కాస్త తగ్గించుకుందామని కూడా అడుగుతున్నా. ఆకాశం బ్యాగ్రౌండ్ కలిగిన ఒక శిలువ మీద అంతెత్తు మీంచి అడుగుతున్నాను గాని, ఇదెవరినీ లుక్ డౌన్ చేయడం కాదు. క్రీ చూపు చూడడం కాదు.

ఇప్పుడు కాకపోతే మరెప్పుడైనా… నా వల్ల కాకపోతే మరెవరి వల్లనైనా… ఈ చర్చ జరగక తప్పదు. నా బోటి మృదు స్వభావితో మాట్లాడితే నా ప్రతివాదులకు మంచి శిక్షణ. తరువాత్తరువాత పరుష స్వరాల్ని ఎదుర్కొనడానికి మీకిది పనికొస్తుంది. లేదా, ఈలోగా మీరు మారు మనసు పొంది స్వస్థులు కావడానికైనా వుపయోగపడుతుంది.

హిందువులుగా పుట్టి పెరిగిన వారి నుంచి, ఇతర్ల నుంచి…. హిందు మత వాదం మీద విమర్శ వుంది. పదునైన విమర్శే వుంది. క్రైస్తవులుగా పుట్టి పెరిగిన వారి నుంచి, ఇతర్ల నుంచి… క్రైస్తవం మీద విమర్శ వుంది. పదునైనదే గాక చాల వుత్కంఠతో చదివించే విమర్శ వుంది. అలాంటి క్రైస్తవుల మీద ఏ వాటికన్ పీఠమూ, ఏ క్రైస్తవ దేశమూ (?) హత్యా ఆదేశాలు జారీ చేయలేదు. హిందూ మత ఛాందసాన్ని ఎదిరించినందుకు కొందరు హిందువులు ఇటీవల ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరు మత ఛాందసాన్న్ని ఎదిరించారా లేక హిందువులలోనే ఇంకో మతం పక్షాన పాలక పక్షాన్ని ధిక్కరించారా అనేది అంత ముఖ్యం కాదు. పౌర సమాజం లోని కొందరు హిందూ ఛాందసులు తమ మాట వినని హిందువుల మీద స్వదేశీ ఫత్వాలు మొదలెట్టారు. ఇది ప్రభుత్వం పని కాకపోవచ్చు. ప్రభుత్వం అందదండలున్న పని. అయినా హిందువుల నుంచి హిందూ మతవాదం మీద విమర్శ బాగానే వచ్చింది. ఇప్పటికీ వస్తున్నది. ఇది ఆగదు. ఆగదు అనడానికి మీరు చదువుతున్న ఈ కాలమ్ కూడా ఒక వుదాహరణ.

ఇండియాలో ముస్లిములుగా పుట్టి పెరిగిన వారి నుంచి ముస్లిం మత వాదం మీద విమర్శ వున్నదా? మాటల గారడీ వద్దు. ముస్లిం మత వాదం, ఇస్లాం మత వాదం అనే పదాలు ఇక్కడ సమానార్థకాలు. ఆలాంటి విమర్శ లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు లేదు అని ప్రశ్న. అందులో విమర్శించడానికి ఏమీ లేకనా? ఏమీ లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్టాన్ నుంచి హైదారాబాదు వచ్చిన ఆ అమ్మాయి అలా తాలిబన్ భయంతో ఎందుకు అన్ని జాగర్తలు తీసుకుంది? ఏమీ లేకపోతే అడల్టరీకి శిక్షగా ఆడపిల్లలను రాళ్ళతో కొట్టి చంపడం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇతర్లలో మాదిరిగానే ముస్లిములలోనూ … బాగా వున్న వారు, అసలేమీ లేక రోడ్ల మీద అడుక్కుతినే వాళ్ళు ఎందుకు వున్నారు? మొత్తమ్మీద అందులో (కూడా) విమర్శించాల్సిన సంగతులేవో వున్నాయి. వివరణ ఇవ్వాల్సిన సంగతులేవో వున్నాయి. ఆ పని ముస్లిములుగా పుట్టి పెరిగిన ప్రగతి శీలురే సక్రమంగా చేయగల్గుతారు. ముస్లిముల నుంచి అలాంటి విమర్శ లేదు, చర్యలు లేవు. ఎక్కడయినా విమర్శ స్ఫురణ కనిపిస్తే చాలు క్రోథాక్షులు తెరుచుకుంటున్నాయి.

ముస్లిములలో కొందరు అజ్జ్ఞేయవాదులు, నాస్తికులు వున్నారు. వారి నుంచయినా ముస్లిం మత వాదం మీద తగినంత విమర్శ వచ్చిందా అని నా క్యూరియాసిటీ.
ఏవో కొన్ని పొయెమ్స్ వున్నాయి. కొన్ని కథలున్నాయి. తెలుగులో ఖాజా, స్కై బాబ, షాజహానా వంటి వారు ఒక మేరకు అలాంటి సాహిత్యం రాశారు. ఆ కవిత్వమయినా…. ఆ సబ్జెక్టు మీద… ముస్లిం మత ఛాందసం మీద … ఒక ప్రత్యేక పుస్తకంగా…. రాలేదు. గుర్తించి బుక్ మార్క్ చేసుకోదగిన కృషి జరగ లేదు. అప్రెషన్ కు, సప్రెషన్ కు సంబంధించి వచనంలో వివరమైన పుస్తకమైతే రాలేదు. కాంక్రీట్ గా చిన్న బుక్ లెట్ కూడా రాలేదు. ఏమైనా వచ్చి వుంటే, తెలుసుకోవాలని వుంది. ఆ పుస్తకం చదువుకోవాలని వుంది. అలాంటి పుస్తకమేదీ రాకపోయి వుంటే, రాలేదనే నేను అనుకుంటున్నాను, అది ఎందుకు రాలేదనేది తప్పక ఆసక్తి కరం.

చాల కాలం క్రితం ఒక ముస్లిం మిత్రుడు మెజారీటీ హిందువుల నుంచి మైనారిటీ ముస్లిముల లోని పేదలు… గొడుగులు బాగు చేసే వాళ్ళు, బట్టలు కుట్టే వాళ్ళు… పడే బాధలతో ఒక కావ్యం రాశాడు. ‘కావ్యం బాగుంది, ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి బయటికి చూస్తూ రాశావు ఈ కావ్యం. మరి లోపలికి చూస్తూ, ఆ మతంలోని స్త్రీలు పడే బాధలు, ధనిక పెత్తందార్ల దోపిడీ సంగతి కూడా నువ్వే రాయాలి, అలాగయితేనే ఈ విమర్శ సమగ్రమవుతుంద’ని అన్నాను. ఆయన తల వూపారు. తలే. కలం కాదు.

బంగ్లాదేశ్ రచయిత్రి తస్లీమా నస్రీన్ అలాంటి సబ్జెక్టుతో ‘లజ్జ’ అనే ఒక నవల రాశారు. అందుకామె తన దేశమే వదలాల్సి వచ్చింది. హైదరాబాదులో ఆమె మాట్లాడబోతే, ప్రెస్ క్లబ్ వద్ద దాడి జరిగింది. మాట్లాడనివ్వ లేదు. బ్రిటిష్ పౌరుడు, చెయి దిరిగిన రచయిత సాల్మన్ రష్దీ ఒక నవలలో… ఎస్, సైద్ధాంతిక గ్రంధంలో కాదు… ‘శటానిక్ వర్సెస్’ అనే ఒక నవలలో… అలాంటిదేదో రాస్తే… అతడి మీద వెలువడిన ఫత్వా ఇప్పటికీ తొలగిందో లేదో?!

ఏ మతాన్ని అనుసరించని అజ్జ్ఞేయ వాదులు నేటి పౌర సమాజంలో వాళ్లకు వాళ్ళు ఒక మైనారిటీ. కాన్స్తిట్యూషనల్ మైనారిటీ కాదు. భాషలో మైనారిటీ అనే పదానికి వున్న ఒరిజినల్ అర్ఠంలో మైనారిటీ. బంధు మిత్రుల ఇళ్లలో జననాలు, పెళ్లిళ్లు, మరణాలు… ఎక్కడికి వెళ్లినా అక్కడ వాళ్లు ‘ఆడ్ మెన్/విమెన్ ఔట్’. అదర్వైజ్ పరమ దుర్మార్గులయినా, ఆస్తిక బుద్ధితో అయ్య గారికి మొక్కే వాళ్ళు అక్కడ ఆమోద యోగ్యులు. ఇలాంటప్పుడు ఎంత బాధగా వుంటుందంటే, పోనీ మనం కూడా మందలో కలుద్దాం, అయ్య గారి కాళ్ళకు మొక్కి, రెండ్రూయలు దక్షిణ ఇచ్చేద్దాం మనకెందుకీ యాతన అని విరక్తి పుడుతుంది. అంధ్ర ఆస్ఠాన పురోహితుడు చెప్పినట్టు స్నానానంతరం అండర్ వేర్లు వుతికే సౌభాగ్యం అవిడకే ఇచ్చి మనం కూడా తరిద్దామని అనిపిస్తుంది. అంత కష్టం అజ్ఞేయవాదిగా వుండడం, మతంతో కాంప్రొమైజ్ కాకుండా వుండడం, మంది కోసం కాకుండా నా కోసం నేను వుండడం. ఇలా ‘నా’ కష్టాలు ‘నేను’ చెప్పుకున్నా… నాకొక మానసిక వెలివాడ సిద్డంగా వుంటుంది. (ఇక్కడ వెలివాడ అనే మాట వచ్చింది. ఇప్పుడు కవి మద్దూరు నగేష్ బాబు లేడు, వున్నా నన్ను కోప్పడడని నమ్మకముంది).

ఇలాంటి అనుభవాలతో, మొత్తంగా మతవాదం మీద… ఒక అజ్ఞేయవాదిగా ఫిర్యాదీ విమర్శ పెడుతూ.. మైనారిటీ అనే మాటను వుపయోగించానొక సారి. అందుకు …. నా పొత్తిలి సహచరులైన హిందువులెవరూ… మతవాదులు కూడా… నన్నేమీ అన లేదు గాని, ఒక ముస్లిం మిత్రునికి… కాదు కాదు… ఇద్దరో ముగ్గురో ముస్లిం మిత్రులకు నా మీద ఆర్జెంటుగా కోపమొచ్చింది. నేను ఒక అగ్రవర్ణంలో పుట్టానని వాళ్ళకు హఠాత్తుగా గుర్తొచ్చింది. మైనారిటీ అనే పదం ఎవరి సొంత ఆస్తి కాదు గదా అని వాళ్ళకు తట్టలేదా లేక వాళ్ళ కీర్తి సమస్తం ఆ ఒక్క పదం మొన మీదే బ్యాలెన్సింగ్ డాన్స్ చేస్తున్నదా అని అప్పుడు హాశ్చర్యంతో తెరుచుకున్న నా నోరు… ఇదిగో ఇలా… ఇంకా మూత పడలేదు.

ఆ మతంలో పుట్టి పెరిగిన వారి నుంచి… ఆ మత వాదం మీద విమర్శ లేకపోవడం మాత్రమే కాదు. వారి నుంచి దానికి పరోక్ష ప్రశంసలు వుంటున్నాయి. ఇస్లాం అధ్యయనాలు… అదీ ఆ మతానికి పాజిటివ్ గా, ఆ మత శాఖయే అయిన సూఫీ సంస్కృతికి మద్దతుగా చర్చలు, రచనలు… ఇవి మనకెందుకు బాగుంటున్నాయి అనేది నా ఉత్కంఠాత్మక ప్రశ్న. శ్రమైక జీవనాన్ని తగ్గించి చూపేది.. కేవలం నమ్మకాల కోసం బతకమని పేదలకు ఉద్బోధించే సరుకు ఏదైనా మనాళ్లకు విమర్శనీయం కావాలి కదా, కాలేదెందుకు? ఏ వెల్గులకీ మార్మికత?

ఏ విషయాన్నయినా ఒక విషయంగా అధ్యయనం చేయడం ఎప్పుడూ మంచిదే. అవసరం. అది ఏ విషయమైనా సరే. హిట్లర్ నాజీయిజాన్ని, ముస్సోలినీ ఫాసిజాన్ని ఇప్పటి కన్న లోతుగా, వివరంగా అధ్యయనం చేయాలి. కేవలం హోలొకాస్టుల మీద సెంటిమెంటల్ చర్చలు కాదు. యూదుల మీద ఆ పెర్సెక్యూషన్ కు జర్మన్ జాతి ఎందుకు అంగీకరించిందో, ఆ హీన చర్య ఆనాడు నేషనల్ సోషలిస్టుల పాలనలో ఒక పాపులర్ మెజర్ ఎందుకయ్యిందో… స్టడీ చేయవలసిందే. ఆ అధ్యయన ఫలితాలలో యూదులకు వ్యతిరేకమైనవి, జర్మన్ ప్రజలకు అనుకూలమైనవి కొన్ని పాయింట్లు వుంటాయనడంలో సందేహం లేదు. లేకుంటే ఎజ్రా పౌండ్ వంటి మేధా భావుకులు ఫాసిజం గురించి పాజిటివ్ గా ఆలోచించి వుండరు. ఆ వూబిలో మళ్లీ పడకుండా వుండడానికి కూడా ఇది అవసరం.

ముస్లిం సంస్కృతిని, ఇస్లాం స్ప్రెడ్ ని లోతుగా అర్థం చేసుకోడానికి, ఇన్నేళ్లుగా ఇంత అప్రెసివ్ కుల వ్యవస్థతో హిందూత్వం ఎలా బతికి బట్ట కట్టగలుగుతున్నదో తెలుసుకోడానికి అధ్యయనాలు జరగవలసిందే. కాని, అదేదో కొత్త శాల్వేషన్ అయినట్టు, ఆ పని ఒక పవిత్ర కార్యమైనట్టు ప్రచారాత్మక అధ్యయనాలు కాదు. ఇప్పుడు అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. హిందూ ఛాందసం గురించి ప్యారలల్ గా విమర్శ అయినా వున్నది. ముస్లిం ఛాందసం మీద లేదు.

ఇందులో ఒక ప్రమాదకర అబద్డం ఇమిడి వుంది. ఆ ప్రమాదకర అబద్ధాన్ని కొందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు?

మహాత్ములారా, మహర్షులారా!

అదెలాంటి అబద్దమో మీరే చూడండి.

ఇటీవల ఒకాయన (ముస్లిం కాదు) బాగా ముందుకు వెళ్లిపోయాడు. ‘ముస్లిముల గురించి ఏమైనా మాట్లాడేప్పుడు… ప్రపంచంలో సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదిరించి పోరాడుతున్నది కేవలం ముస్లిములే అనే ‘ఫ్యాక్ట్’ ని గుర్తెరిగి, ఆ తరువాత మాట్లాడాల’ని ఒక చౌక బారు బౌద్ధిక ఫత్వా జారీ చేశాడు. ఆయన చెప్పిన ‘ఫ్యాక్ట్’ నిజానికి ఫ్యాక్ట్ కాదు. అదొక అబద్ధం. ‘ప్రపంచంలో సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదిరించి పోరాడుతున్నది ముస్లిములు మాత్రమే అనడం’ అబద్ధం. సామ్రాజ్య వాదాన్ని ఎదిరించి పోరాడుతున్న వారిలో చాల మంది ముస్లిములున్నారు. చాల మంది హిందువులున్నారు, క్రైస్తవులున్నారు. అది ముస్లిముల ప్రత్యేకత అనడం అబద్దం.

సామ్రాజ్య వాదాన్నెదిరించి పోరాడుతున్న పాలస్తీనియన్లు, ఇరాకీలు, ఆఫ్ఘన్లు ఆ పోరాటాలు చేస్తున్నది ముస్లిములుగా కాదు. పాలస్తీనియన్లుగా, ఇరాకీలుగా, ఆఫ్ఘన్లుగానే. నేను పైన పేర్కొన్న ఆఫ్ఘన్ అమ్మాయి ఆ రోజు ఆ జాగర్తలు తీసుకున్నది సామ్రాజ్య వాదం నుంచి ప్రమాదం వల్ల కాదు, సామ్రాజ్య వాద సేవకులైన స్థానిక ముస్లిం పెత్తందార్ల నుంచి వున్న ప్రమాదం వల్లనేనని మీరు ఇప్పటికే గుర్తించి వుంటారు. వాళ్లు ముస్లిములే గాబి, సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఎదిరిస్తున్న వారు కాదు.

ఏదోలే ఆయనేదో సరదాగా ఒక అబద్ధం చెప్పాడనుకో, దాన్ని అంతగా పట్టించుకోవాలా అని అనకండి. బడికి పోవడం ఇష్టం లేక పిల్లలు కడుపు నొప్పి అని అబద్డం చెబుతారు. ఇది అలాంటిది కాదు. అలా అమాయకమైన అబద్ధం కాదు. ప్రమాదకరమైన అబద్ధం. ఇది ఇంపీరియలిస్టులకు, హిందూ మతవాదులకు, ఇతర మత వాదులకు వుపయోగపడే అబద్ధం.

సౌదీ అరేబియా, టర్కీ మొదలైన దేశాలలో పాలక ముస్లిములు ఇలాంటి ప్రచారాత్మక యోగ్యతా పత్రాలతో మరింత పెట్రేగుతారు. మరింతగా సామ్రాజ్య వాద సేవలో తలమునకలవుతారు. ఇండియాతో సహా పలు దేశాల సివిల్ సోసైటీలలో పెత్తందారీ ముస్లిములు సామ్రాజ్యవాద అనుకూలతలో తరించడానికి దీని వల్ల మరింత వూతం దొరుకుతుంది. కనుక, ఇది సామ్రాజ్యవాదానికి వుపయోగపడే అబద్ధం.

ఇండియాలో ముస్లిం మత వాదం మీద ముస్లిం మేధావుల నుంచి ఎలాంటి విమర్శ లేక పోతే…. విమర్శ లేకపోగా ఇలాంటి ప్రశంసల్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చెయ్యడం మొదలెడితే… దాన్ని చూపించి… హిందూ మత వాదులు… మిగతా (సెక్యులర్) హిందువులను తమ వైపు గెల్చుకోడానికి అదొక చక్కని ప్రచారాంశం అవుతుంది. కనుక, ఈ అబద్ధం స్థానికంగా హిందూ మత వాదానికీ వుపయోగపడుతుంది. ఇదీ ఆ సారుకు చెప్పడానికి నేను విఫల యత్నించినది.

చివరికాయన, ‘నేనుముస్లిములను సపోర్టు చేస్తాను, వాళ్లు ఎలాంటి వారైనప్పటికీ’ అని అనేశారు. ‘నేనూ ముస్లిములను సపోర్టు చేస్తాను, మంచి వాళ్లను మాత్రమే, అడల్టరీ నేరానికి ఆడపిల్లల్ని రేప్ చేసి, రాళ్లతో కొట్టి చంపాలనే ఛాందసులను కాదు’ అని చెప్పబోయి, నోట మాట పెగలక ఆగిపోయాను. మాట్లాడకుండా వుండొచ్చు గాని, ఆలోచించకుండా వుండడం ఎలా? కుదరదు! నాలో నేను గుణ్ గుణాయించుకుంటూ పిచ్చోన్నయిపోవడం కన్న, మహర్శులారా, మహాత్ములారా! మీతో చెప్పుకోడం బాగుంటుందని అనుకున్నాను….. హెచ్చార్కె బాధ మాత్రం ప్రపంచం బాధ ఎందుకు కాదో చూద్దాం….

ఔనూ,

నా ‘మహర్షి, మాహాత్ముడు’ ఎవరో ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదూ. మరెవరో కాదు, మీరేనని గమనించారు కదూ?! 🙂

కలుద్దాం, మళ్లీ నెలకు.

(రచన తేదీ: 14-06-2016)

(‘చినుకు’ మాస పత్రిక, ఆగస్టు, 2016)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s