సవ్వడి

 

వెనుక ఎవరో నడుస్తున్నట్టు.
పడిపోయిన మాటల్ని ఎవరో
చెట్టు మొదట పువ్వుల్లా ఏరుతున్నట్టు.
నేనొక నడక నేర్చిన చెట్టునైన‍ట్టు.
నడక కోసం వేర్లు వదులుకున్న పూల చెట్టుని.
గాలి కుండీలో ఎవరో నీళ్ళు పోస్తున్నారు
.
చిన్ని అరిచేతులు.
ఇంకా దుమ్ము సోకని పాదాలు.
పరిమళించే మెత్తని పసరు వాసన.
ఊగే పొత్తిలి హాయి వదల బుద్ధి కాదు.
నాన్నవు నువ్వు.
నేను పడిపోవడం బాగుంది నువ్వు పట్టుకోడం బాగుంది.
నువ్వు పట్టుకోడం కోసం
మళ్లీ మళ్లీ పడిపోవాలని. పడి, పడి పడి నవ్వాలని.

వానకు తడిసి మెత్తబడిన
నేల ఒక మనసున్న స్త్రీ, అచ్చంగా కాబోయే అమ్మ వంటి స్త్రీ
ఒడిలో ఒక చెట్టు పుట్టి పూలు రాల్చాలని
వానపాములను పిలిచి తవ్వించుకుంటుంది
శ్రమ పాముల పొట్ట నింపడానికి
తానే రచికరమైన ఆహారమవుతుంది.

మూలన స్తంభం మీద
చీకట్లో గూట్లో మౌర్నింగ్ డోవ్
దాని కళ్ళల్లో కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల అవతలి కబురు
అది ద్వేషం అంటావేమో అలవాటుగా.
పోనీ, పసి పాపల్ని పసరు మాటల్ని
ఎలా కాపాడుకుందాం చెప్పు?! ఎలా కాపాడుకుందాం

చెప్పు, ప్రేమని ద్వేష పంజరాల నుంచి,
ద్వేషం వలల నుంచి?!
ద్వేషాన్ని ప్రేమిద్దామా? నీ జవాబుకై ఎదురు చూస్తాను
ఎన్ని యుగాలైనా.
అది చాల ముఖ్యం కనుక. అది లేకుండా ఏదీ లేదు కనుక.
నువ్వు నాన్నవి. అమ్మలు ఇలా వుండరు.
ఈ లోకంలో ఇంత భరోసాగా…

06-06-2016

Hecchar Ke's photo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s