ఒక రాత్రి కావ్యాంతం

మబ్బు మబ్బుగా చెట్లు
కదలని ఆకుల కింద దయ్యం నీడలు
అన్నీ వుదయాలే కొందరికి, జాగర్త పరులు
నా రాత్రి కావ్యం గ్రంధకర్తను నేను
నేనూ నా వుదయాన్ని సంపాదించుకుంటాను
లోనికి రావొద్దని ఇళ్ల తలుపులన్నీ మూసిన బజారులో నడుస్తున్నాను
చల్లని వాన వాసన వేసే నా వుదయాన్ని నేనూ సంపాదించుకుంటాను

నేను హిందువునెట్లైత, ముక్కోటి దేవవతలను వదులుకున్న వాడిని
యూరప్ లో ఇస్లామోపోభియా అంటాడు ‘వీధి పోరాటాల’ తారిక్ అలీ
ఇస్లామో మేనియా కూడా వద్దంటాన్నేను; వింటే విను, లేకుంటే లేదు
నా కష్టం నేను నీ కష్టం నువ్వు చెప్పుకుందాం, బురద కష్టాలు గట్టెక్కుదాం

ఇప్పుడే ఒక నల్ల కుక్క పిల్ల ఈ దారిలో వెళ్లిపోయింది
అంతలోనే షార్ట్స్, జర్కిన్ వేసుకున్న పిల్లవాడయింది
పెన్నింగ్టన్ కాసేపు నా హైదరాబాదయింది
ఇది నా వుదయమేమో ఇక ఇదే నా వుదయమేమో
ఏం చేయాలో తెలిసిపోయింది ఇక ఎక్కడికక్కడే సృష్టి
రాతి పగులు లోంచి మొలిచే మొక్కలా
రాత్రి పగులు లోంచి వుదయం
మిత్రుడా క్రోథానికి సెలవు
ఒక సారీ కవిత రాయబోయి, తిరిగి సారో పెంచాను

ఇది నా వుదయం
మబ్బు మబ్బుగా వానకు తడుస్తున్న వుదయం

చెక్క మెట్ల మీద అడుగుల చప్పుడు
ఏదో గాథ, అడవుల్ని తగలబెట్టి చదును చేసి వ్యవసాయం చేసిన తాతల కథ.
అన్నీ అలంకారాలు. మిగులు పొదల్లోకి వురికే ఒక జింక తల్లీ, ఒక పిల్ల జింక
ముక్కలు ముక్కలైపోయిన అడివి
మంటల మధ్య నడవడానికి ఎవరి స్త్రాటెజీ వారిది, మిత్రుడా! తప్పు పట్టాను మన్నించు

రాత్రంతా కురవని వాన చీకటిగా ముసిరిన మబ్బులు మనసులో విరిగిన నిబ్బులు
ఊగిన వురితాళ్ళు సాగిన నాల్కలు ఆరిన తలకిందుల కొవ్వొత్తులు వురి స్తంభాలు
చచ్చిన బల్లుల దేహాలు ఎండిపోయిన స్నేహాలు పడగలు చాచిన గతాలు మతాలు
ఇది రాత్రి కావ్యాంత గద్యం. ఇక నేనూ పువ్వులే అమ్ముతాను, కన్నీళ్ళుంచుకుని

05-06-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s