అందం కూడా అవిభాజ్యం కాదు

ఒక అమ్మ లేని కుక్క పిల్ల మట్టిని ముద్దాడుతూ వెళ్లింది ఇటే ఎక్కడికో
ఎక్కడిదో ఏ అడివి చెట్టుదో, సుడి తిరుగుతూ వచ్చి వాలిందొక పచ్చని ఆకు
ఎక్కడిదో ఏ ఆకాశానిదో, ఎగిరొచ్చి వాలింది ఒక నెత్తుటి మరకల నీలి రంగు ఈక
ఉదయం, పగటి భయంతో లోపలి పొరల్లోనికి ముడుచుకుపోతున్న చంద్రుడు
నాక్కూడా మనసంతా అదే ధ్యాస ప్రేయసి కోసం ఒక పువ్వు కోద్దామని
నాక్కూడా మస్తిష్కంలో అదే ఘోష నేనెందుకు పువ్వుల కోసం కాకుండా
యవ్వనమంతా అన్నం కోసం ఖర్చు పెట్టేశానని, ఒరేయ్ భద్ర జనాలూ!
మీ పూల పాటలు, మీ కోసం నా భాషతో సింగారించిన ఎంకి పదాలు… వాటిలో
ఏదో కుట్ర వుంది. కుట్ర వుందని అనడమంటేనే విషం చిమ్మడం కదా, మరి
ఈ విషం నిండిన గొంతును ఎక్కడ విప్పాలి? మీ వంచన వంతెన కింది నీటి
దుర్గంధం మీ ముకుపుటాలకు సోకకుండా నేను వూపిరి ఎలా తీసుకోను?
మీ పండుగ కదా అని క్రోథ స్వరం విప్పకుండా వుండటమెలా, ఎలా రా ఎలా?

21-03-2016

 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s