సంఘీలు ఎక్కువ నేషనలిస్టులేం కారు

ప్రొఫెసర్ జి. హరగోపాల్ వ్యాసం చాల బాగుంది.

ఇటీవల విశ్వవిద్యాలయాల మీద దాడి కేవలం మత, సాంస్కృతిక విషయం కాదు. అలా కనిపించడం పైపైకి మాత్రమే, అది ఉపరితలం (సూపర్ స్ట్రక్చర్) మాత్రమే, కారణం పునాదిలోనే వున్నది.

విద్యారంగం లోనికి, ఉత్పత్తి సాధనాల ఉత్పత్తి రంగం (మేధావుల, మేధా శ్రామికుల ఉత్పత్తి రంగం) లోనికి సామ్రాజ్యవాద దోపిడీని చొప్పించే పథకంలో ఇది ఒక భాగమని హరగోపాల్ చాల వివరంగా చెప్పారు. మధ్యలో ఒక ఐడియా మాత్రం కాస్త ఇబ్బందిగా వుంది. ఇప్పటి రెజీమ్ ఎంతో కొంత జాతీయ వాది అని, కాంగ్రెస్ అజెండాను ముందుకు తీసుకుపోవడం వినా దీనికి గత్యంతరం లేకపోయిందని ఆభిప్రాయం కలిగించారు హరగోపాల్. ఇప్పటి రెజీమ్ మునుపటి దాని వలెనే, దానికి ఏమాత్రం తీసిపోని, బహుశా రెండాకులు ఎక్కువ చదివిన సామ్రాజ్యవాద అనుకూలం, ఇది చెప్పే జాతీయ వాదం జనాన్ని హింసించి తన దారికి తెచ్చుకోడానికి ఉపయోగిస్తున్న డొల్ల నినాదం మాత్రమే. దీన్ని చూసి ఇసుమంతైనా మోసపోనక్కర్లేదని నా అభిప్రాయం. స్నేహితులు తమ అభిప్రాయం చెబితే సంతోషిస్తాన.
హరగోపాల్ తమ వ్యాసంలో అన్న మాటలివి.
“సామ్రాజ్యవాద పెట్టుబడి దేశంలో ప్రవేశించడానికి ఏ అడ్డు అదుపు ఉండకూడదని ప్రభుత్వ రంగాలను అదేశించడం వలన జే ఎన్ యూ లాంటి విశ్వ విద్యాలయాలన్నీ ధ్వంసం చేయక తప్పడం లేదు. దానికి కపిల్ సిబాల్ శక్తి (కాంగ్రెస్ శక్తి) సరిపోలేదు. కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన బిజేపీ ఎంత జాతీయ వాదం మాట్లాడినా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని వేగంగా ముందుకు తీసుకుపోవడం తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదు”

గత్యంతరం లేక కాదు. దీన్ని కాంగ్రెస్ మొదలెట్టకపోయి వుంటే వీళ్లు మొదలెట్టి వేగవంతం చేసే వారు. ప్రత్యేకింది వీళ్లేదో జాతీయ వాదులనే భావన కొందరిలో వుంది కాబట్టి నాకిది చర్చనీయాంశమనిపించింది.

09-3-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s