మతమా మజాకా

అవ్వ బువ్వ పెట్టలేదని కాదు

పెట్టిన బువ్వ అరక్క ఒక పిల్లాడు పుట్టలో వేలు పెట్టాడు

ఇంకేంపుట్టలోంచి ఒక్కొక్క పురుగే బురుబుర కదులుతోంది

మొదటి బ్రాహ్మడు చివరి బ్రాహ్మడు నడిమి బ్రాహ్మడు

ధరామరులందరు గదా ధరులైరి ఒకరి కొకరు కదా ధరులైరి

మతాలదేముంది ప్రతి మతంలో వుంటారు బాపలూ సూద్దరోలు

చూడు చూడు ఒక్కొక్క సెర్మన్ చర్మం వలుచుకుని బయటికి వస్తున్నాడు

అక్కడెక్కడో ఒక గాయపడిన దేహం, నరోసన నరోసన వెచ్చని రుధిరోసన  

యని లొట్టలు వేస్తూ పుంజాలు తెంచుకుని వచ్చేస్తున్నారొస్తున్నారహో

ఇదో రకం సర్వ మత సమ్మేళనం, అవసరం కదా, దేవుడల్లాకి భక్తులందరూ

మథుసూదన రావు శూద్రడు కాబట్టి బాగోడని

బాల గోపాల్ బ్రాహ్మిన్ కాబట్టి చాల అందమని

ఎవడి కులం వాడు కలిగి వుండడం ఘనమని

బాపనయ్య ఇతర్లకు చదువు చెప్పక పోవడంలో తప్పేం లేదు పోగా అది

అది ఆయన అద్భుత సంప్రదాయమని అట్టా ఎవరి పని వారు చేసుకుంటే

వర్ణాశ్రమ దర్మ పరిరక్షిత బారతీ ధర దేశ దేశాల్లో ధర పలుకుతుందని

ఇంకా ఇంకా ఇంకా ఏం చెబుతారు అతి నవీన పురాణాలు

సంస్కృతంలో ఒకరు, దాని అక్కో చెల్లో ఆంగ్లంలో ఇంకొకరు,

అస్తమించని రవి రక్త కేతన ఛాయ లక్ష్మీ కటాక్ష సంపన్నులొకరు

ఇంకా ఇంకా చెప్పండర్రా కమ్యూనిజం మీద మీ కసి తీర్చడానికి

దొరక్కపోడెవడో ఒక ఏబ్రాసి రెడ్డోడు లేదా కమ్మోడు వెలమోడు

కరివేపాకులా ఒకానొక దారి తప్పిన బ్రాహ్మడూ వుంటాడు

వద్దు కమ్యూనిజాలు వద్దు విప్లవాలు ఒద్దొద్దు సామ్యవాదాలు

ఇట్టా హెచ్చు తగ్గుల గుద్దులాటల్లో నలిగి చస్తుండాలి దళితులు శూద్రులు ఆడ వాళ్లు

వారెవ్వా ఏం స్ట్రాటెజీ ఏం బతుకులేం మనుషులు మీరు…. ఇప్పుడు కదా బైటికొచ్చారు.

ఎవరి మతం వారిదే ఎవరి కులం వారిదే అది వద్దన్నోడినిండైరెక్టుగా తిట్టి  పొయ్యి,

వీలైతే నేరుగానే కొట్టు, పొయ్యి.

ఛళ్

చెప్పాము కదూ

భయపడం మేము

కవనమైనా వచనమైనా గానమైనా ప్రాణ,మైనా భయపడం మేము

చిత్రహింసలతో పాటు ఖాకీల బండబూతులు భరించిన సిగ్గులేనోళ్లం

పోగొట్టుకోడానికి చర్మాలుద్దీపనలేమీ లేని నగ్నదేహులం భయపడం

వెనక్కి అడుగిడం తప్పటడుగు పడితే నవ్వుకుని సరిదిద్దుకుంటాం

04-02-2016

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in కవిత్వం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s