రుజువు

i am Rohith

నీ కోసం ఏమైనా పాడాలని వుంది,

రోహిత్,

నీ పేరిట పోరాడాలని వుంది

నీ పసరు ఆశలు కాలిన బూడిద ఎత్తి

దేశం మీద చల్లుతూ తిరగాలని వుంది

నిన్నెప్పుడూ చూడకపోతేనేం, ఇన్నాళ్లు

నీ భుజం మీద చెయ్యేసి తిరిగినట్టుంది

గాలిలో, నీళ్లలో, ఆకాశ కాంతులలో నువ్వే

వున్నట్టు, నీతో నేనున్నట్టు బలమైన కల

ఈ కలను చెదరనివ్వాలని లేదు, రోహిత్

ఏమన్నావు? ఏమేమో అన్నావు! కాస్మిక్

ధూళి గురించి నువ్వు విసిరి వెళ్లిన పజిల్

ఇప్పుడిప్పడే విడదు. నీతో వుండే కొద్దీ నీ

మాటలు కొద్ది కొద్దిగా నాకు తెలుస్తున్నయ్

నీ కల నాదని తెలుస్తోంది

చిన్న వాళ్లకు కలను విశదం చేయడానికి

తగిన పదును పదాల కోసం నన్ను నేను

తవ్వుకుంటున్నాను

కొత్త భాషలు తయారవుతున్నాయి, రోహిత్

చూస్తున్నాను కదా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు

ఒక కొత్త క్రోథం పుట్టి దేశాన్ని ముట్టడిస్తోంది

ఇక ఏ అబద్దాల రాళ్ల కిందా తేళ్లు దాక్కోలేవు

చెప్పులు చేత బట్టి బయల్దేరారు మన వాళ్లు

ఈ దారిని నిర్వృశ్చికం చేస్తారు చూస్తుండు

 గాలివై, నీటివై, ఆకాశపు కాంతి నయనానివై

అలా చూస్తూ వుండు నువ్విక

దేశంలో ఒక మంచు వాన కురిసి వెలిసినట్టు

ఊహించని చోటుల నుంచి ఉదయిస్తున్నారు

కొత్త కొత్త సూర్యులు, ఎవరికి వాళ్లు స్వయం

ప్రకాశకులై, దిగంతాల్ని వెలిగించే క్రోథాగ్నులై

నీ మెడ చుట్టు బిగిసింది కేవలం ఉరితాడు కాదు

అది ఒక అంధకారం, నీ మితృలు తమ ఊపిర్లతో

ఈ చీకటిని తగలబెడతారు. చెబుతున్నాను కదా

రాజీ లేదు, తేలును తేలుగా పామును పాముగా

చూడడంలో చూపించడంలో ఇక విశ్రాంతి లేదు

ఏ తేలును ఆ చెప్పుతో కొట్టడానికి వెనుదీయం

బుద్ధి కేంద్రాలలో కాదు, ఆత్మ క్షేత్రాలలో పోరు

తప్పుడు తర్కాలు, వంచన వ్యూహాలు చాలవు

మనస్సులే ఆయుధాలు. ఒకడు నిలబడింది

ఫెన్సింగ్ కి ఎటు వైపని కాదు, వాడి రొమ్ముల్లో

ఏమైనా కొట్టుకుంటూ వుంటే అది నీ పక్షాననే

అవుతుంది, లేదా వాడొక నడుస్తున్న శవమని

రుజువవుతుంది

24-01-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s