హద్దు

ఒక్కో షర్టు గుండీని

కొంచెం కొంచెం కొరికి

విప్పదీస్తుంది నా రంగుల రాంచిలక

ఎక్కడో దిగువన

చిన్ని గుండె కాయ

తనలో తను మెత్తగా నవ్వుకుంటుంది

 

ఎంత ఆకలేసినా ఏమైనా సరే

గుండె కాయను తినదు రాంచిలక

చిలకకి తెలుసు గుండె కాయలు

రైతులు జాగర్త చేసుకునే విత్తనాలు

 

పొడి చీకటి గరిసెలో పోసి, ఆ పైన

పురుగు చేరకుండా యాపాకు పరిచి

యాడాది పొడుగున ఎంతాకలేసినా

ముట్టుకోకుండా అలా వుండిపోవాలి

 

కాలం చెడి వానలు రాకపోతే

విత్తనాలేయడానికి పొలంలో

కుంచెమైనా పదును లేకపోతే

విత్తనం గింజలు ఇంకో ఏడాదీ

గరిసె లోనే వుండిపోక తప్పదు

 

రాంచిలక షర్టు గుండీలు కొరుకుతూ

లోపల్నించి గుండె కాయ నవ్వులు వింటూ

ఎదుర్రొమ్ము మీద గునగున నడుస్తూ

అప్పుడప్పుడు నా గీయని చిబుకం మీద

ఫలిత కేశాల్ని ప్రేమగా కొరుకుతూ

ఒక కొరకడానికీ ఇంకో కొరకడానికీ మధ్య

విరామంలో తల వాల్చి కునుకు తీస్తూ

ఎప్పడేనా క్రు క్రు అని నన్ను పలకరిస్తూ

 

ఇంకేం కావాలబ్బా

ఒక రంగుల రాంచిలకా,

నా మెత్తని పర్సు చీకటి గరిసెలో సేద దీరి

మాల్ కి వెళ్లినప్పుడు మొలిచి పండే

కొన్ని విత్తనాలు, ఏ జేయెం కోయెట్జీ దగ్గర్నించో

పొగమంచు భాషలో మాట్లాడే మైఖేల్ కె,

రాంచిలక ముక్కు చాచి ముద్దెట్టుకోడానికి

నాకంటూ రెండు మెత్తని పెదిమలూ

చాలు

ఇంకేం కావాలి. కావాలనుకోడానికీ

ఒక హద్దుండొద్దూ?!

 

18-12-2015

haddu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s