బ్రహ్మ మరుపు

నువ్వొక బార్లో కూర్చున్నానని ఊహించుకుంటావు బార్లో బోర్లా పడ్డావని వ్యూహించుకుంటావు ఎవరో వస్తారు నువ్వు మహా తాగుబోతువని ప్రేమగా నీకు సాయం పట్టినట్టే పట్టి నిన్ను తాగేద్దామని వున్నట్టుండి నీకు నువ్వొక ఆడపిల్లవని గుర్తొస్తుంది నువ్వు చందమామ మీద కూర్చుని కాలితో చుక్కలను స్పృశిస్తూ అనుమతి లేని సముద్ర జలాల్లో గేలం వేసి చేపలు పడుతుంటావు వుయ్యాలో వుయ్యాలా అని పాడుతుంటావు కలలో నీకు చేపలు దొరికిపోతాయని నీ బయం బార్లో నిన్ను లేపడానికి వచ్చిన వాళ్లలో నీ భర్త వున్నాడని అనుమానం ఒరేయ్ నిన్ను చంపేస్తా అని అనకొండ సాచిన కోరవై లేస్తావు హిహ్హి అనకొండ కవరవదని అసల్నీకు పెళ్లే కాలేదని నువ్వు నువ్వు కాదని అనబోతారెవరవో అనపోతా రెడ్డికి ముడ్డి కడిగే వుద్యోగమంట వాడిది చెప్పావా లేదా ఇక్కడి నుంచి ఎవరూ వెళ్లి పోనక్కర్లేదని అలాంటి పని అందరికీ ఏదో ఒకటి దొరుకుతుందని బోర్లా పడిన వాడు ప్రతి ఒక్కరి సాయం అడుగుతాడని ప్రతి ఒక్కరినీ సాయం చేయనిస్తాడని ఇంకేం నీ లోపలికి వస్తాడెవడో వచ్చి వుండిపోడలా వచ్చి పోతా వుంటాడు నువ్వు చీలిపోతా వుంటావు యుగాంతం వరకు యుగం అంతం కాక ఏం చేస్తుంది చింత చెట్టుకు వేప పూలు పూచినాక అసల్నిన్ను బార్లోకి ఎందుకు పొమ్మన్నాడు బ్రహ్మం గారు అసలే నీ అరికాలిలో ముల్లిరిగిందని మరిచిపోయి ఆపై కల్లు తాగడానికి ఎందుకు పొమ్మన్నాడు నీ బొమ్మ ఇంకా పూర్తి కాలేదని మరిచిపోయిన బెమ్మదేవుడు నువ్వు ఆడపిల్లవో మగపిల్లాడివో నీకే తెలీదు ఎన్ని సార్లు నిద్దట్లో పరుపు తడిసి లోకం గాఢంగా పీల్చి వదిలే వూపిర్లు వింటూ రాత్రంతా చేతుల తలగడ మీద కూర్చుని వుంటావు నిజ్జంగా ఆడపిల్లవయి చూడు అమ్మవు అయి చూడు

11.30 pm- 2.30 ఎ ఎమ్, 5, 6-12-2015   

drunkerd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s