వలయం

లయమో

విలయమో

లయ తప్పదు

వెళ్లక తప్పదు

ఎంత చీకటీ

ముఖాన్ని కప్పదు

నడి వీధుల్లో

నెత్తిన తట్ట గంపలో

గాయాల పళ్లు మోస్తూ

నిశీ ధీమంతుడనై

ఇట్టా తిరగక తప్పదు

కలగంటూ ఒక పొద్దుని

తప్పించుకుంటూ గద్దని,

దాని కొనదేలిన ముక్కుని

సైడ్ వాక్ మీద

ఎవరూ వాకడం లేదు

ఎవరిదో కారు,

అగిపోయింది

పాకడం లేదు

దాని టాపు మీద

దీర్ఘ చతురస్రంగా

పడుకుని వుంది

కాస్త కాంతి

చుట్టూరా చీకటి

చీకటి చీకటి

చీకటి చీకటి

బయమేస్తోంది

ఆమె ఏమయ్యిందో

ఇంత దూరం వచ్చింది

కళ్లలో

భయాన్ని మోస్తూ

చెమట పట్టిన

తన జఘనాల్లా

భయాన్ని

దాచుకుంటూ

నిశీధమా,

అగాధమా

ఒక ఆర్గాజ్మిక్ ఫీలింగ్

ఏ రాత్రో దుప్పటిని

ఖరాబు చేసి తరువాత

మాసిపోయిన

చంద్రోదయం

కోతిని ధరించిన జెండా

ఇతి కురుక్షేత్రహ

నా దగ్గర్లేదు, మరేం చేయను

మంచి విసర్గ

ఉన్న లిపితో సర్దుకో

ఉన్న శిధిల పతాక

సన్నివేశంతోనే

వెల్ వెల్

బావి కాదు

భావి కాదు

జస్ట్

బాగు బాగు

మేడపైనా

అల పైడి బొమ్మ

తిరిగె దాని దిమ్మ

అంతా

నటన నటన

నటన నటన

నా ఇంగ్లీషు

నా తెలుగు

ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, డేనిష్

అంతా నటన

నువ్వు నిజమంటావు

అనక ఛస్తావా?

ఆనక చస్తావా?

నా మిగులు సేవింగ్స్ తో

నా మునుపటి దోపిడితో

ఒక బహుమతి

ప్రకటించాన్రా భడవా

పడి వుండలా

దారం వుండలా

అనేసెయ్

గరువుగారూ

మీరు చందమామలు

అని, సందుమామలు

అనిన్నీ

ధరించు నను

నీ శిగ తరగ

క ముందే

దాని మీద

నువ్వు కదా

శివుడవు

పవుడవు

కవుడవు

ఫక్ ది గ్రామర్

సరి సరి

పియానో మీద

మీట వెంట మీట

సానిదానిపనిసరి

సస్సస్సస్సస్సస్సరి

సరి, సిరి సిరి

ఇయాల్టికి

సేఫ్ గానే

బయట

పడినట్టున్నాం

కదూ సిరిసిరి మావా

ఇప్పటికిక సరే మరి.

14- 9- 2015 రాత్రి

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s