వందేళ్ల ఏకాంతం

చూస్తూ చూస్తుండగానే

ఆకాశం పద్యమైపోతుంది

రౌద్రమో అలాంటి మరేదో రసం

ఓజో గుణం, టప టప వడగళ్ల పాకం

జగమంతా బీభత్సం

పద్యాలంటే ఏమిటి?

పగలడమే కదా మనస్సులో తమస్సు

పొద్దు మీద అకుపచ్చ గీతలు

గీతల మధ్య రెక్కలున్న పాటలు

కళ్ల నుంచి జలజల చినుకులు

ఒక్కో చినుకులో వెతుక్కోడాలు

దొరకక జాలిగా చెయి జార్చడాలు

పద్యాలంటే ఏమిటి

కరగడమే కదా మనస్సు లోని రాళ్లు

వానా! వానా!!

ఎప్పుటి నుంచి కురుస్తున్నావే

మా కొండవార[i] ‘మాకొండో’[ii] లో

నే పుట్టక ముందెప్పడో మొదలై

నా కథ చెప్పేసి వెళిపోతున్నా వదలక

కురుస్తున్న వానా!

గగనపు గానా భజానా!

వయారాల గాలి నాట్యాల దానా!

ఇంకెన్నాళ్లే? వందేళ్లేనా?

ఈ తడి తడి ఏకాంతానికి?

ఎందుకిన్ని మెరుపులు

ఎందుకిన్ని వురుములు

అన్నీ నా కోసం ఐనట్లు?

ఎందుకిన్ని వురుకులు,

;ఎందుకిన్ని విసురులు

నా ముందూ తరువాతా

నువ్వు వుంటావుగా?!

*

[i] కొండవార: మా సొంతూరు ‘గని’, ‘గుమ్మడి కొండ’ అనే కొండ అంచుల్లో వుంటుంది.

[ii] మాకొండో (‘Macondo’): గేబ్రెయెల్ గార్షియా మార్క్వెజ్ ‘వన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్  అఫ్ సాలిట్యూడ్’ లోని (ఆయన) వూరు.

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in కవిత్వం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s