లవ్ యూ, వివేక్, అంటిల్ ఐ యామ్ డెడ్ టూ

వివేక్ ని నేను చూడలేదు. ఫేస్బుక్ లో కూడా. కానీ చూసినంత అయ్యింది.

అతడి పసి బుగ్గల మీది చిరునవ్వుల్ని బుల్లెట్ గోళ్లతో రక్కేసిన బాస్టర్డ్స్ ఏ ప్రాంతానికి, ఏ దేశానికి ప్రతినిధులు కారు. వాళ్లు వున్నోడి బూట్ల మీది నాల్కలు తప్ప మరేమీ కాదు.

ఈ భూగోళం మీదికి ఇంకా చాల మంది మనుషులు వస్తారు. వచ్చిన వాళ్లంతా వెళిపోతారు. ఇక్కడ వుండగా అవీ ఇవీ మాట్లాడుకుంటారు. వివేక్ లాంటి వాళ్లను… వాళ్ల ప్రేమ కోసం మరి మరి గుర్తు చేసుకుంటారు. బుల్లెట్ గోళ్ల గద్దల్ని గద్దలుగానే గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అసహ్యించుకుంటారు. వాళ్ల ఎముకల మీద వుమ్మి సముద్రాలు కళ్లెలు కొడతాయి.

బొల్లోజు బాబా వంటి మనసున్న మితృలతో ఒక మాట చెప్పాలని వుంది. రక్తపాతమా? అది జరిగని దెప్పుడు? రక్సపిపాసులున్నంత కాలం రక్తపాతాన్ని ఎట్టా ఆపుతారు? చుట్టూరా అంతా చూస్తూ లోలోపల కుళ్లుతూ సో-కాల్డ్-సుఖంగా బతకడమా, మరణాన్ని ధిక్కరించి నవ్వుతూ ధీరోచితంగా బతకడమా అనే ప్రశ్న ప్రతి యువకుడికీ ఎదురయి తీరుతుంది. ఈ ప్రశ్న యొక్క రెండు ముఖాలూ బతకడానికి సంబంధించినవే, చావడానికి సంబంధించినవి కాదు. భూగోళం మీద ఈ ప్రశ్న ఇంకా చాల కాలం ఎదురవుతూనే వుంటుంది. వివేక్ దానికి తన సమాధానం తాను చెప్పుకున్నాడు. నా మట్టుకు నేను….. అతడలా తనకు తాను చెప్పుకున్న సమాధానంతో నిజాయితీగా గుండెలు ఒడ్డి నిలబడినందుకు, దుర్మార్గాన్ని పేరు పెట్టి నిలదీసి ధిక్కరించినందుకు, ఆ పంతొమ్మిదేళ్ల ధీరుడికి, వివేక్ కి సలామ్ అంటున్నాను.

(నలభయ్యేళ్లకు పైబడి నిరతం నన్ను తొలుస్తున్న ఒక ప్రశ్న: వాట్ ఇఫ్ ఐ డై నౌ ఆర్ ఆఫ్టర్ పిఫ్టీ ఇయర్స్?)

చనిపోయాక ఏమీ వుండదు. అమరత్వం కాల్పనికమే. అబద్ధమే. చనిపోక ముందు మాటేమిటి అనేది అసలు ప్రశ్న. రాజీ పడి జీవించడం కన్న, మరణించే అవకాశం వున్నప్పటికీ ఎదిరిస్తూ జీవించాలని అనుకోవడం, ఆ క్రమంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం… వెల్.. అది ఎవరమైనా కోరుకోదగిన మరణమే అనుకుంటాను. ఆ మాట ఇవాళ మరో మారు చాల బలంగా గుర్తుకు వచ్చింది నాకు… నేను ఎన్నడూ చూడని ఎన్నటికీ మరువలేని నా పాల బుగ్గల స్నేహితుడి వల్ల.

లవ్ యూ, వివేక్, అంటిల్ ఐ యామ్ డెడ్ టూ.

14-6-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s