పెట్టె మూసేసి…

ఏదో రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చుని వున్నాను

ఎటు చూసినా ఒక్క బెంచీడు స్థలమే

కదలడానికి

ఏ వూరో ఏ దేశమో, వీళ్లంతా ఎవరో

గలగలమని ప్రవహిస్తున్నది ఏ భాషో

రైల్వే స్టేషనంటే నాకు ఇష్టం వుండదు

ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మరెక్కడికో వెళ్తూ

వూరక పరుచుకుని వుంటాయి పట్టాలు

తలలు వాల్చి నిలబడతాయి సూచికలు

గోడల మీద ఎప్పటెప్పటివో మాసికలు

ఎవరో రావాలి

వస్తారా

ఏదో రావాలి

రోడ్డు మీద రైలో

పట్టాలపై బస్సో

ఏదో ఒకటి

వస్తుందా

ఎవరూ ఏదీ రాకున్నా

చాలీ చాలని ఈ బెంచీ మాదిరిగానో

ఒక పెను గాలికి వచ్చి పడి

ఇంకో పెను గాలి వచ్చే దాక

పడి వుండే కర్రముక్క మాదిరిగానో

ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకరు వచ్చే వరకు

చెయ్ చాచి నన్నిట్నుంచటు జరిపే వరకు

అసలు ఏదీ ఎవరూ రారనే పెను తెలివిడి

ప్లాట్ ఫాం మీద సుడిగాలయి వీచే వరకు

సిగ్గు సిగ్గుగా, మౌనంగా, ప్రతి దానికీ

ప్రతి దారికీ

ఔను అవునవును ఔనంటూ, లేదా,

ఔను కదూ,, ఔనేమో, కావొచ్చంటూ

ఏదో రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చుని వున్నాను

అరగంటయిందో ఆరు గంటలయిందో

అరవై దినాలో దశాబ్దాలో శతాబ్దాలో…

ఒరే, శివరామూ, అంతేరా

అంతే,

అంతా ఒక్క క్షణం లోనే

ఏంచెప్పినా ఏంచేసినా చేతిలో వున్న

ఒక్క క్షణంలోనే, ఆపై వెళి పోవాలి,

విప్పేసి తుడిచేసి పెట్టె మూసేసి

ఏం చేసినా ఏం గెలిచినా ఏం ఓడినా

ఈ ఒక్క క్షణమే, ఈ చిన్ని స్థలమే

2-8-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s