నూతిలో గీతిక

ఎందుకు గుర్తు చేశావ్

ఇంతటి నొప్పిని ఈ

నిస్సహాయమైన రాత్రి?

నిన్ను దూషించడానికి

నా దగ్గరసలే మాటల్లేవు.

ఎంచక్కా ఏ తిమిర లోకైక

చక్రవర్తులో దొరకలేదా ఈ రాత్రికి?

ఎందుకురా అనుంగు స్నేహితుడా

దుర్భర వాస్తవమైన బైరాగి పాట,

ఇంకేమీ దొరకలేదా ఈ అమవస నిశిలో?

ఏ సాని దాని పని సరి చేసే సరిగమలో.

కాస్త కల్తీ అయినా, హాయిగ నిద్ర పుచ్చే

గరిసమలో మరిసగలో. ఒకే సారి

అటు అయ్య గారూ ఇటు అంబానీ గారూ

మెచ్చుకుని తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్

చేసుకుందామని అనిపించే ఉచ్ఛైస్వన కవ

నములో… … ఇంకేమీ దొరకలేదా?

రాను రాను గాఢమవుతున్న ఈ రాత్రి

ఎందుకు చెబుదూ బైరాగానం మనకు?!

తరువాతెలాగూ తప్పదు కదా

ఎవడి మనస్సెటు వేపో తేలక తప్పని

అత్యద్భుత బీభత్సోషస్సు … ….. …. !

4-7-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s