ఎందుకో

ఎందుకో, ఏమో

ఎందుకో ఏమిటి లెద్దూ

మందు కొట్టినందుకే గుర్తొచ్చింది గురూ గారి చమత్ కారం (కారం లేని చమత్… అయితే
గురూ గారు ఎందుకవుతారు, ఎవడో ఆస్థానకవవుతాడు గాని)

మందు కొట్టి వున్నాను మన్నించాలి

అసలేంటంటే,

‘ఎందుకీ ఏమిటి?

మందు కొట్టినందుకే లెద్దూ.
గుర్తుకొచ్చింది గురూ గారి మాటొకటి.

“శ్రీశ్రీ గారూ మందు కొడితే
బాగా కవిత్వం వస్తుందా?”

“అబ్బాయ్ మందు కొడితే
కవిత్వం రాదు, నిద్రొస్తుంది”

తనకు అరవయ్యేళ్లు వచ్చినప్పుడు
వేసిన సంపుటాల్లో చదివాను ఈ
చమత్కారాలని ‘కమ్యూనిస్టు కిరాతక
కృత్యాల్లో’ని యమకంపు సొంపులతో పాటు

(కదా చలసాని ప్రసాద్ గారూ!)

ఓర్నాయినా, వాడండీ వాడు
అట్టా నిజం చెప్పినోన్ని కవి అనాలి

అబద్ధం చెప్పినోన్ని
ఏమనాలి ?
ఏమో, వాడిని ఏమనాలో ఏమో
నాకేం తెల్సు వంకాయ్ పుల్సు

పోరా పో;

ఒక మాట చెప్పగల్ను

ఈ మాటల్ని నేనిప్పుడు
మందు కొట్టకపోయి వుంటే
పోస్ట్ చేసుండే వాడినా, చెయ్యనేమో’

వార్నీ, ఎంత మందు కొట్టినా… ఏం..
…. …. …. … … … వెల్…. ..
ఏం రాద్దామనుకున్నానో గుర్తు లేదు

బయట ఆడపిల్లలు రాత్రని చూడక
సైకిళ్లు తొక్కుతున్నారు
అదీ సంతోషం.

ప్రపంచమా నేన్నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s