ఇన్ కంటిన్యుయేషన్

ఇన్ కంటిన్యుయేషన్ భయమేస్తోంది బతుకును చించేస్తున్న శునక రాజములను చొచ్చొ అనడానిక్కూడా భయమేస్తున్నది ఇది నరకానికి దారి అని తెలిసీ బయటికి చెప్పడానికి బయమేస్తున్నది రాజ్యం హస్తినలోనే వుంటుందనే భైరవ రాగాన్ని కాదనాలనినచో రోడ్డు మీద దాని చొక్కా పట్టి నిలదీయాలనినచో చాల భయమేస్తున్నది నాకేవేవో ఎరలేసే టీవీ ఛానల్లో రాజ్యముందేమో కుంచెం మేజా బల్ల కింద చీకట్లో చూస్తాన్రా ఫ్యాషన్ నిపుణ ధురీణా అని అడగడానికి అడిగి బల్ల మీద బట్ట కాస్త పైకెత్తి అక్కడి నెత్తుటి మరకలు ఏ నాగరికతా దురాక్రమిత అడవులవో అడివి జనులవోనని అనుమానించడానికి కూడా చాలంజాల భయమేస్తున్నది మేల్కొల్పడం కష్టమే నిదుర నటనా సమర్థులను పసి గట్టి ఎదిరిందాలంటే భయం లేనోళ్ల మధ్య చేరిన వున్నోడి పార్శ్వాలను పసి గట్టినా నా లేనోడి పిరికితనాన్ని దాటి హెచ్చరించాలంటే చాల చాల చాలంజాల భయమేస్తున్నది ఎన్నో సీసా ఎన్నో పెగ్గులో రాలి పడిన నిష్క్రయాశ్రుకణమిది యని నన్ను నేను అడగడానికి భయమేస్తున్నది వదలండిరా పిల్లల్ని వాళ్లేం చేయాలో వాళ్లను యోచించుకోనివ్వండని అటు ఇటు ఒకే సారి చెప్పడానికి చెప్పి చెప్పిన చోట నిలబడడానికి భయంకరమైన భయమేస్తున్నది భయమేస్తున్నది ఇళ్ల నిండా వీదులు నిండా వార్తల నిండా వార్తా చిత్రాల నిండా కొట్టివేయబడుతున్న చెట్ల కొమ్మల నిండా మనిషిని కాపాడాల్సిన అక్షరాల నిండా పరుచుకుంటున్న హిపోక్రిటికల్ ఎగ్జోర్ఠేషన్లంటే ఇవాళెందుకో భూగోళమంత భయమేస్తోంది

30-9-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s